Δράττοντας για την Αειφορία

Δράττοντας για την Αειφορία

"Η Mia και η Maya είναι δύο φίλες, μαθήτριες γυμνασίου από το Greenview. Και οι δύο αγαπούν την πόλη τους, ειδικά το τοπίο, τις παραλίες, τα δάση και τους ανθρώπους. Οι δύο φίλες είναι ακτιβίστριες και συμμετέχουν σε καμπάνιες για την προστασία του περιβάλλοντος στο Greenview. Υποστηρίζουν και προωθούν τη σωστή ανακύκλωση και άρχισαν να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι τους απορρίπτουν τα σκουπίδια τους. Τελικά ανακάλυψαν ότι συνήθως ρίχνουν όλα τα σκουπίδια στα γενικά απόβλητα γιατί πιστεύουν πως η ανακύκλωση είναι δύσκολη. Η Mia και η Maya έπεισαν τους φίλους τους να κάνουν ανακύκλωση τουλάχιστον για μια εβδομάδα και έτσι τελικά ανακάλυψαν ότι η ανακύκλωση ήταν ευκολη και όχι τόσο χρονοβόρα και κουραστική όσο νόμιζαν. Επιπλέον, άρχισαν να σκέφτονται την ποσότητα των σκουπιδιών που πετούσαν και τις επιπτώσεις που προκάλεσαν στο περιβάλλον, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων της πόλης τους.
Αυτό το γεγονός και η συζήτηση με τους φίλους τους ενθάρρυναν τη Mia και τη Maya να προβληματιστούν σχετικά με την πραγματική ανάγκη των πολιτών για καλύτερη πληροφόρηση πάνω στη διαδικασία της ανακύκλωσης, καθώς και την ενθάρρυνση αυτών να την εντάξουν ως διαδικασία στη ζωή τους. Επιπλέον, πίστευαν ότι οι πληροφορίες είτε δεν ήταν επαρκείς για τους πολίτες είτε δεν ήταν κατανοητές και δεν γνώριζαν πολλά για τη διαχείριση των αποβλήτων στην πόλη τους. Ως εκ τούτου, η Mia και η Maya αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια σχολική λέσχη για να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τα προβλήματα της διαχείρισης των αποβλήτων στην πόλη και τη σημασία της ανακύκλωσης. Ονόμασαν τη λέσχη το ""Greenview Sustainability Club"" και άρχισαν να σχεδιάζουν κάποιες ενέργειες και δραστηριότητες. Βοηθήστε τη Mia και τη Maya να προστατεύσουν το Greenview και να ευαισθητοποιήσουν τους ντόπιους.

"Η Maya και η Mia δημιούργησαν έναν σύλλογο σε ένα σχολείο και μαζί με τους μαθητές, σκέφτονται να συνδεθούν ενεργά με πολιτικούς και οικονομικούς φορείς για να επιδιώξουν την εφαρμογή περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών στο Greenview. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο σκοπός του διαλόγου με αυτούς τους ενδιαφερόμενους;")

Γιατί η Mia και η Maya πρέπει να παρακινήσουν τον συμμετέχοντα στο κλαμπ να συνεργαστεί και να αναλάβει κοινή δράση για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον;

Γιατί πρέπει η Mia και η Maya να ξεκινήσουν μια εκστρατεία σχετικά με τη σημασία των καθημερινών ενεργειών για την επίτευξη βιωσιμότητας;

Η Mia και η Maya σκέφτονται να προετοιμάσουν μια ανοιχτή επιστολή προς το αρμόδιο τμήμα του δήμου για τη διαχείριση των αποβλήτων, να διαθέσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης των αποβλήτων και να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές. Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια καλή κίνηση και γιατί;

Γιατί η Μία και η Μάγια να θεωρούν ότι κάτι μπορεί να είναι επιβλαβές όταν σχεδιάζουν ατομική και συλλογική πρωτοβουλία για την επίτευξη του στόχου του συλλόγου/ακτιβιστών;

Κατά τον προγραμματισμό οποιασδήποτε ατομικής δράσης τι θα εξετάσει η Mia και η Maya;