Πράσινη ΕΕΚ-Επιχειρησιακός Συγκρουστήρας
Αυθεντικές προκλήσεις εργασίας

Οι ακόλουθες αυθεντικές Green VET-Business Collider Challenges έχουν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια ζωής του έργου από τους οργανισμούς-εταίρους στις χώρες τους. Οι περιγραφές μπορεί να χρησιμεύσουν ως έμπνευση για μεταφορά σε άλλα εθνικά πλαίσια και πεδία.

 

 

Τίτλος της πρόκλησης: Green Ideathon
Θέμα/Κλάδος: Αγροδιατροφή
Συνεργάτης Οργανισμός Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ

SME: 5 Knocks Consulting

Σχολές ΕΕΚ:

1.      Κέντρο Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης του UOP

2.      Κέντρο Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης Ο.Πατρών

Κύριος στόχος: Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαγωνισμού καινοτομίας, με επίκεντρο την επίλυση προβλημάτων πραγματικής ζωής στον αγροδιατροφικό τομέα από φοιτητές ΕΕΚ.
Χρονικό πλαίσιο: Ιούνιος 2023-Νοέμβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

Η κύρια ιδέα του διαγωνισμού Green Ideathon είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές της ΕΕΚ να εξετάσουν πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα και να παρέχουν καινοτόμες ιδέες για την επίλυσή τους.

Οι επιχειρηματικές προκλήσεις ορίζονται ως εξής:

 • Βελτίωση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
 • Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Την ασφάλεια των τροφίμων
 • Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων
 • Καινοτόμα προϊόντα, βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση/χρήση υποπροϊόντων
 • Βιώσιμα και έξυπνα δίκτυα διανομής
 • Καινοτόμες τεχνολογίες
Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο: Καινοτόμες βιώσιμες ιδέες που μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Τίτλος της πρόκλησης: Green Ideathon
Θέμα/Κλάδος: Ενέργεια
Συνεργάτης Οργανισμός Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ

SME: Break Even Consulting

Σχολές ΕΕΚ:

 1. Κέντρο Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης του UOP
 2. Κέντρο Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης Ο.Πατρών
Κύριος στόχος: Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαγωνισμού καινοτομίας, με επίκεντρο την επίλυση πραγματικών προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας από φοιτητές ΕΕΚ.
Χρονικό πλαίσιο: Ιούνιος 2023-Νοέμβριος 2023

Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

 

Η κύρια ιδέα του διαγωνισμού Green Ideathon είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές της ΕΕΚ να εξετάσουν πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα του ενεργειακού τομέα και να παρέχουν καινοτόμες ιδέες για την επίλυσή τους.

Οι επιχειρηματικές προκλήσεις ορίζονται ως εξής:

 • Βιώσιμη χρήση ενέργειας
 • Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας / Ανάκτηση ενέργειας / Ενεργειακή αυτονομία
 • Καινοτόμες προτάσεις σε θέματα ηλεκτροδότησης
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
 • Έξυπνες υλοποιήσεις σε δίκτυα διανομής
Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο: Καινοτόμες βιώσιμες ιδέες που μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Τίτλος της πρόκλησης: Σύμφωνο για τη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος στο σχολείο
Θέμα/Κλάδος: Εξοικονόμηση Ενέργειας, Σπατάλη και Επινοητικότητα
Συνεργάτης Οργανισμός Βοηθητικό
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ

HAK Mürzzuschlag

Πωλητές για το σχολείο (καθαρισμός, προμήθεια τροφίμων)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Κύριος στόχος: Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και τα απόβλητα που παράγονται στους χώρους του σχολείου
Χρονικό πλαίσιο: Οκτώβριος 2023 – Ιούνιος 2024

Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

 

Σε αυτή την πρόκληση, η τάξη ΧΧ του επαγγελματικού σχολείου θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα σταδιακής μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, των απορριμμάτων και του οικολογικού αποτυπώματος στο σχολείο στο πλαίσιο ενός έργου που θα ηγείται του δασκάλου της τάξης τους.

Τα στάδια ορίζονται ως εξής:

1.     Έρευνα για τη μείωση των απορριμμάτων και το οικολογικό αποτύπωμα.

2.     Προσδιορίστε τομείς βελτίωσης στο σχολείο και σκεφτείτε πράσινες λύσεις.

3.     Δημιουργήστε μια τεράστια αφίσα και κρεμάστε την στους χώρους του σχολείου και ζητήστε από όλους – δασκάλους, μαθητές, πωλητές και γονείς να υπογράψουν το σύμφωνο και να συμμορφωθούν με ένα πιο πράσινο, πιο φιλικό προς το περιβάλλον σχολείο. Το σύμφωνο θα πρέπει να περιλαμβάνει μερικά βασικά μηνύματα που συνοψίζουν τους στόχους.

4.     Προσκαλέστε εκπροσώπους της εταιρείας των πωλητών στο σχολείο που είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια τροφίμων και τον καθαρισμό.

5.     Πραγματοποιήστε διάλογο μαζί τους τι κάνουν ήδη για να βελτιώσουν τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα για να μειώσουν τα απόβλητα. Ζητήστε τους να υπογράψουν το σύμφωνο.

6.     Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κάντε μια εκδήλωση και αναθεωρήστε τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή και κάνετε σχέδια για τη συνέχιση του κινήματος και την επόμενη σχολική χρονιά.

Τα σημεία 1-3 υλοποιήθηκαν σε εργαστήριο που διευκόλυνε το Auxilium στις 12 Οκτωβρίου 2023. Τα άλλα βήματα της διαδρομής πραγματοποιούνται αυτόνομα από την τάξη και το σχολείο.

Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο: Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σπατάλη στους σχολικούς χώρους.

 

Τίτλος της πρόκλησης: Διαγωνισμός ιδεών GREENOVATION
Θέμα/Κλάδος: Πράσινη Καινοτομία
Συνεργάτης Οργανισμός Βοηθητικό
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ

HAK Mürzzuschlag

ENTER GmbH

Κύριος στόχος: Αναπτύξτε ιδέες για ένα πραγματικό έργο Erasmus+ στον τομέα της πράσινης ΕΕΚ
Χρονικό πλαίσιο: Οκτώβριος 2023 – Μάρτιος 2024

Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

 

Κάθε χρόνο, οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έργα Erasmus+. Τι γίνεται όμως αν αυτή τη φορά, οι φοιτητές ΕΕΚ είναι στη θέση οδήγησης;

Το ENTER απευθύνθηκε στην επαγγελματική σχολή για έναν διαγωνισμό ιδεών.

Η πρόκληση για τους μαθητές είναι να βρουν συγκεκριμένες ιδέες που θα υποβληθούν ως έργο Erasmus+ τον Μάρτιο του 2024 στον τομέα της ΕΕΚ.

Οι προτροπές της πρόκλησης είναι:

Πράσινο Περιβάλλον – Ευρωπαϊκές Αξίες – ΕΕΚ/σχολείο/WBL/νεότητα

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2023 , με τη διευκόλυνση του Auxilium. Στη συνέχεια, η εταιρεία ENTER παράγει μια περίληψη έργου που βασίζεται στις καλύτερες ιδέες, τις οποίες στη συνέχεια μπορούν να εγκρίνουν οι μαθητές. Εάν συμμετάσχουν όλα τα μέρη, το έργο υποβάλλεται τον Μάρτιο του 2024 και εάν επιλεγεί για χρηματοδότηση, υλοποιείται μαζί με τους μαθητές στην επόμενη σχολική τους χρονιά.

Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο: Περίληψη έργου / αίτηση υποβολής για την προθεσμία Erasmus+ 2024

 

Τίτλος της πρόκλησης: Βελτιστοποίηση Υποπροϊόντων για τη βιομηχανία τροφίμων
Θέμα/Κλάδος: Βελτιστοποίηση διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλική οικονομία, επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων
Συνεργάτης Οργανισμός Taste Roots
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ

Mare Vivo (βιομηχανία μετασχηματισμού θαλασσινών που εργάζεται 30 χρόνια στον τομέα)

Università del Salento (PhDs – τμήμα χημείας)

Κύριος στόχος:
 • Μειώστε τον αντίκτυπο και βελτιστοποιήστε το κόστος της βιομηχανίας μετασχηματισμού θαλασσινών.
 • Σχεδιάστε μια αλυσίδα εφοδιασμού και μια μεθοδολογία για την εξαγωγή χημικών συστατικών από υποπροϊόντα μετατροπής θαλασσινών για την παραγωγή 100% φιλικών προς το περιβάλλον βιοπλαστικών.
Χρονικό πλαίσιο: Σεπτέμβριος 2023 - Σεπτέμβριος 2024

Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

 

Μειώστε τον αντίκτυπο της βιομηχανίας τροφίμων (συγκεκριμένα του μετασχηματισμού των θαλασσινών) αναπτύσσοντας σταθεροποιημένο βιοπλαστικό προϊόν της εκχύλισης από παραπροϊόντα θαλασσινών χημικών ουσιών που είναι λειτουργικό για την ανάπτυξη μιας 100% βιοαποδομήσιμης συσκευασίας.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία στοχεύει στην εξαγωγή χιτίνης από γαρίδες και γαρίδες που έχουν μετατραπεί από τη ΜΜΕ που συνεργάζεται στο πρόγραμμα, ώστε να εργαστεί σε μια σταθεροποιημένη φόρμουλα ικανή να αποκτήσει σταθεροποιημένο βιοπλαστικό.

Ο εταίρος του Green Collider θα υποστηρίξει την έρευνα καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας υποστηρίζοντας τη δράση συγκέντρωσης κεφαλαίων και την εξωτερική παρακολούθηση των δράσεων του ερευνητικού έργου.

Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο:

Βραχυπρόθεσμα: Ένα σταθεροποιημένο βιοπλαστικό κατάλληλο και προς πιστοποίηση για χρήση σε συσκευασίες τροφίμων.

Μεσο-μακροπρόθεσμα: Μειωμένη ποσότητα υποπροϊόντων που τερματίζει τον κύκλο στον χώρο υγειονομικής ταφής.

 

Τίτλος της πρόκλησης: Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και μείωση των χημικών στην παραγωγή κρασιού/συγκομιδή σταφυλιών
Θέμα/Κλάδος:

Ενημερωθείτε για την κατανάλωση νερού

 

Συνεργάτης Οργανισμός Taste Roots
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ

ΜΜΕ: Οινοπαραγωγοί που συνδέονται με το Route of Wine της επαρχίας Latina και την κοινοπραξία Cori DOC.

Σχολεία και Ιδρύματα ΕΕΚ/Φορείς κατάρτισης: Università della Tuscia , IPAR San Benedetto, Business incubator Lazio Innova.

Κύριος στόχος: Βελτιστοποιήστε τις καταναλώσεις νερού με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης χημικών ουσιών στο πεδίο, εφαρμόζοντας τεχνολογίες πρόληψης και πρόβλεψης.
Χρονικό πλαίσιο: Σεπτέμβριος 2023 - Σεπτέμβριος 2024

Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

 

Ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και χαμηλού κόστους συστήματος παρακολούθησης για την υποστήριξη των αγροτών στην καθημερινή λήψη αποφάσεων στο χωράφι, προκειμένου να τους υποστηρίξει στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων ( π.χ. νερό) και να δράσει για την πρόληψη μυκητιασικών ασθενειών, παρασίτων και γενικότερα ασθενειών που μπορεί είτε βλάπτουν την παραγωγική διαδικασία και αναγκάζουν τους παραγωγούς να ενεργούν με χημικά στο χωράφι.
Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο:

Βραχυπρόθεσμα: Αναπτύχθηκε εργαλείο παρακολούθησης χαμηλού κόστους για εφαρμογή στους αμπελώνες, για υποστήριξη της πρόβλεψης και της παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού.

Μεσομακροπρόθεσμα: μείωση του ρυθμού εκμετάλλευσης των υδροφορέων, μείωση γλυφοσικών και νιτρικών αλάτων στο έδαφος

 

Τίτλος της πρόκλησης: Πρόκληση εκπομπών θερμοκηπίου
Θέμα/Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο (τομέας υγείας και αθλητισμού)
Συνεργάτης Οργανισμός DomSpain
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ

SME: Recuperat -ion

Σχολή ΕΕΚ: INS Priorat

Κύριος στόχος: Οι φοιτητές ΕΕΚ βοηθούν μια ΜΜΕ να μετρήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της επιχείρησής της.
Χρονικό πλαίσιο: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

Σκεπτικό – κατανόηση και μείωση της συμβολής της εταιρείας στην κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα, τους βοηθούν να ανακαλύψουν ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες καταναλώνουν πολλή ενέργεια, βοηθώντας τους έτσι να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και πόρων.

Πρόκληση GHGs - Μέτρηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για Recuperat -ion

Επισκόπηση πρόκλησης:

 • Recuperat -ion, μια τοπική εταιρεία που ειδικεύεται στην εμπορευματοποίηση συμπληρωμάτων διατροφής. Καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να γίνει πιο βιώσιμο και έχει ήδη εφαρμόσει κάποιες φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Ως εκ τούτου, θέλει να κάνει ένα βήμα παραπέρα και να μετρήσει με ακρίβεια τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Εργο:

 • Βοηθήστε το Recuperat -ion να δημιουργήσει ένα σύστημα για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Βήματα για την καθοδήγηση αυτής της εργασίας:

1.     Βήμα 1: Εργαστείτε με το Recuperat -ion για να προσδιορίσετε τις πηγές εκπομπών (αερίων θερμοκηπίου) εντός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να συλλέξετε σχετικά δεδομένα για τις εκπομπές από κάθε πηγή (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, μεταφορά, διαδικασίες παραγωγής και άλλα).

2.      Βήμα 2: Ερευνήστε διάφορα εργαλεία (π.χ. ηλεκτρονικές αριθμομηχανές) που θα σας βοηθήσουν να αναλύσετε τα συλλεγμένα δεδομένα και να τα μετατρέψετε σε ισοδύναμα CO2 (τυποποιημένες μονάδες). Παρουσιάστε μια αναφορά που συνοψίζει τα ευρήματα και τις συστάσεις σας.

3.      Βήμα 3 - Προτείνετε καινοτόμους τρόπους με τους οποίους το Recuperat -ion μπορεί να μειώσει τις εκπομπές του. Κάντε προτάσεις και παρουσιάστε ένα σχέδιο για συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών για την παρακολούθηση της προόδου με την πάροδο του χρόνου.

Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο: Μια περιεκτική αναφορά και οδηγός για τον τρόπο μέτρησης και παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του Recuperat -ion

 

Τίτλος της πρόκλησης: Πρόκληση ανακύκλωσης χαρτιού και απορριμμάτων για μαθητές ΕΕΚ
Θέμα/Κλάδος: Τομέας τεχνολογίας και πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή προσβασιμότητα και την ανάλυση δεδομένων.
Συνεργάτης Οργανισμός DomSpain
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ

ΜΜΕ: Edensol

Σχολή ΕΕΚ: INS Baix Camp

Κύριος στόχος: Σχεδιάστε (και εφαρμόστε) ένα πρακτικό σύστημα για την ανακύκλωση χαρτιού και άλλων απορριμμάτων στον χώρο εργασίας των ΜΜΕ για να τις βοηθήσετε να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές.
Χρονικό πλαίσιο: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

Λογική:

Η Edensol είναι αφοσιωμένη στη βιωσιμότητα και αναζητά καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων και την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στο χώρο εργασίας. Δουλεύοντας με την Edensol , οι σπουδαστές ΕΕΚ θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού και απορριμμάτων. Αυτή η πρόκληση προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να συμβάλουν στη μείωση της σπατάλης και της κατανάλωσης πόρων βελτιώνοντας παράλληλα τις δεξιότητές τους επίλυσης προβλημάτων.

Βήματα για την καθοδήγηση αυτής της εργασίας:

1.     Βήμα 1: Οι μαθητές ΕΕΚ χωρίζονται σε ομάδες και αρχίζουν να εργάζονται με την Edensol για να κατανοήσουν τις τρέχουσες πρακτικές και τους στόχους τους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.

2.     Βήμα 2: Σχεδιάστε ένα πρακτικό και βιώσιμο σύστημα για την ανακύκλωση χαρτιού και άλλων απορριμμάτων στον χώρο εργασίας.

 • Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο διαχωρισμός των απορριμμάτων, οι κάδοι συλλογής, οι διαδικασίες ανακύκλωσης και η δέσμευση του προσωπικού.
 • Αναπτύξτε μια πρόταση για το σύστημα ανακύκλωσης.

3.     Βήμα 3: (Εφαρμογή) Συνεργαστείτε στενά με την Edensol για να εφαρμόσετε το σύστημα ανακύκλωσης που έχετε σχεδιάσει.

 • Δώστε εκπαίδευση και οδηγίες στο προσωπικό της Edensol σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης του συστήματος.

4.     Βήμα 4: Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη αναφορά που συνοψίζει τις ενέργειες, τα αποτελέσματα και τις προτάσεις βιωσιμότητας για το Edensol .

5.      Βήμα 5: Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα επιτεύγματά της και το σύστημα ανακύκλωσης μπροστά σε μια κριτική επιτροπή ( εκπρόσωποι της Edensol ).

 • Αναλογιστείτε τις προκλήσεις που ξεπεράσατε, τα μαθήματα που πήρατε και τη σημασία της βιώσιμης σκέψης στην εκπαίδευση ΕΕΚ.
Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο: Αυτή η πρόκληση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές της ΕΕΚ να εφαρμόζουν βιώσιμη σκέψη και πρακτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.

 

Τίτλος της πρόκλησης: Chair Pack Student Company
Θέμα/Κλάδος: Υλικά / ΕΕΚ, Εμπειρογνώμονες σε επίπεδο πολιτικής
Συνεργάτης Οργανισμός CCIS
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ Σόλσκι κέντρο Škofja Loka - Γυμνάσιο Ξυλουργικής σε συνεργασία με το ZSPM (Ja-ye Slovenija).
Κύριος στόχος: Επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως ξύλο και υφάσματα, … στον τομέα της ξυλουργικής
Χρονικό πλαίσιο: Σεπτέμβριος 2023 – Οκτώβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων στη διαδικασία ανάπτυξης μιας φοιτητικής επιχείρησης του και ενός ανεπτυγμένου προϊόντος.

Βασικά περιεχόμενα:

 • Σχεδιασμός χρήσιμου προϊόντος από ήδη χρησιμοποιημένο ξύλο και υφάσματα.
 • Παρουσίαση της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντος και απόφαση για το προϊόν
 • Παρουσίαση του σκοπού και της δομής του προϊόντος (σακίδιο πλάτης που είναι και καρέκλα)
 • Ενθάρρυνση των νέων να κάνουν πράξη τις ιδέες τους με τόλμη για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον

 

Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο:
 • Παραγωγή χρηστικού προϊόντος από ήδη χρησιμοποιημένη ξυλεία και υφάσματα
 • Παρουσίαση του προϊόντος
 • Ενθάρρυνε τους νέους για ένα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο μέλλον

 

Τίτλος της πρόκλησης:

Σχεδιασμός μονάδας στεγνώματος και απολύμανσης για την απολύμανση υποδημάτων με όζον

 

Θέμα/Κλάδος: Υλικά / ΕΕΚ, ΜΜΕ
Συνεργάτης Οργανισμός CCIS
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ Σόλσκι κέντρο Škofja Loka - Γυμνάσια Μηχανολόγων Μηχανικών σε συνεργασία με την εταιρεία Domel doo
Κύριος στόχος: Σχεδιασμός μονάδας στεγνώματος και απολύμανσης
Χρονικό πλαίσιο: Σεπτέμβριος 2023 – Οκτώβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

Opis ποστόπκα izdelave

Βασικό περιεχόμενο:

 • Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου ντουλαπιού απολύμανσης υποδημάτων με όζον
 • Συμμετοχή σε διεπιστημονική ομάδα
 • Έρευνα αγοράς / επικύρωση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην έννοια του προϊόντος / τρισδιάστατο μοντέλο
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και καθορισμός των επόμενων βημάτων

 

Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο:
 • Παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου ντουλαπιού απολύμανσης υποδημάτων με όζον
 • Απέκτησε νέες εμπειρίες και δεξιότητες δουλεύοντας με μια διεπιστημονική ομάδα
 • Υλοποίηση έρευνας αγοράς
 • Επικύρωση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην έννοια του προϊόντος / 3D μοντέλο
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και καθορισμός των επόμενων βημάτων

 

Τίτλος της πρόκλησης: "Μας νοιάζει. Ας κάνουμε το σχολείο μας πράσινο!"
Θέμα/Κλάδος: Διαχείριση και διαχωρισμός απορριμμάτων / ΕΕΚ, ΜΜΕ, Εμπειρογνώμονες σε επίπεδο πολιτικής
Συνεργάτης Οργανισμός SCSL
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ Σόλσκι κέντρο Škofja Loka - Δευτεροβάθμια Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών σε συνεργασία με την Komunala Škofja Loka, CPI - Ινστιτούτο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την ΕΕΚ
Κύριος στόχος: Ευαισθητοποίηση των νέων για ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον
Χρονικό πλαίσιο: Σεπτέμβριος 2023 – Οκτώβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

Παρουσίαση δραστηριοτήτων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον, που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο στο Σχολικό Κέντρο Škofja Loka - Γυμνάσιο Μηχανολόγων Μηχανικών και προετοιμασία ενός μικρού βίντεο (περίπου 3 λεπτών) στο συνεργασία με την εταιρεία Komunala Škofja Loka και CPI - Ινστιτούτο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την ΕΕΚ.

Προετοιμασία διαφημιστικού βίντεο για τους συμμετέχοντες στην ετήσια εκδήλωση του σχολείου μας - Tech Days, όπου συμμετέχουν μαθητές του Γ' κύκλου του δημοτικού σχολείου (ηλικίας 13-15 ετών):

 • Προετοιμασία ιδέας και σχεδίου για χωριστή συλλογή απορριμμάτων σε δημόσιο ίδρυμα
 • Προετοιμασία κατάλληλων εγκαταστάσεων για ειδικά απόβλητα
 • Τα πρώτα βήματα για τη μείωση των απορριμμάτων στο σχολείο
 • Αποτελέσματα - τι βελτιώσαμε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου;
Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο:
 • Παραγωγή διαφημιστικού βίντεο για τη διαχείριση και τον διαχωρισμό των απορριμμάτων για τους συμμετέχοντες
 • Συλλογή και διαχωρισμός απορριμμάτων σε δημόσιο ίδρυμα
 • Μείωση των απορριμμάτων στο σχολείο
 • Αξιολόγηση της προόδου κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου

 

Τίτλος της πρόκλησης: Ανάπτυξη προγράμματος και πιλοτική εφαρμογή Θερινού Σχολείου Ρομποτικής για μαθητές δημοτικού σε συνεργασία με την εταιρεία LTH Castings
Θέμα/Κλάδος: Ρομποτική
Συνεργάτης Οργανισμός SCSL
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ Σόλσκι κέντρο Škofja Loka - Δευτεροβάθμια Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Επαγγελματικό Κολλέγιο σε συνεργασία με την εταιρεία LTH Castings doo
Κύριος στόχος: Μαθαίνοντας για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πώς να τις χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης.
Χρονικό πλαίσιο: Σεπτέμβριος 2023 – Οκτώβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης:

Προετοιμασία προγράμματος Θερινού Σχολείου Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού και υλοποίηση πιλοτικού έργου από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών και λέκτορες από το Επαγγελματικό Κολλέγιο, σε συνεργασία με την εταιρεία LTH Castings doo.

Σχεδιασμός εκτεταμένου προγράμματος για τη ρομποτική - προετοιμασία περιεχομένου για μια πολυήμερη εκπαίδευση για νέους και ομάδες-στόχους, π.χ. μαθητές δημοτικού... με τη συμμετοχή επιπλέον της εταιρείας Polycom doo.

Βασικό περιεχόμενο:

 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών με το κιτ ARDUINO
 • Ρομποτική DOBOT 1
 • Ρομποτική DOBOT 2
 • Αποτελεσματική χρήση της ενέργειας γενικά και στη συγκεκριμένη διαδικασία εργασίας.
Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο:

Υλοποίηση μονοήμερου πιλοτικού προγράμματος για μαθητές δημοτικού σχολείου με θέμα τη ρομποτική.

Ανάπτυξη μακροχρόνιου πολυήμερου προγράμματος εκπαίδευσης ρομποτικής για ομάδες-στόχους σε συνεργασία με τις εταιρείες LTH Castings doo και Polycom doo.

 

Τίτλος της πρόκλησης: Συγκομιδή και αξιοποίηση βρόχινου νερού στα σχολεία
Θέμα/Κλάδος: Κλιματική αλλαγή / Βιομηχανία επεξεργασίας νερού
Συνεργάτης Οργανισμός Europa Consortium
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ ΜΜΕ: Hidrofilt Ltd.

Σχολές ΕΕΚ: Zsigmondy, Thury και Cserhati (και τα 3 σχολεία ΕΕΚ της Nagykanizsa )

Κύριος στόχος: Οι εκπαιδευτικοί που συνδέονται και με τις τρεις σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών από την Hidrofilt Ltd., την Gerián -Tech Bt. και την Európa Konzorcium Nonprofit Kft ., αναπτύσσουν ένα πακέτο προκλήσεων και εργασιών που απαιτεί την εφαρμογή πράσινων ικανοτήτων. Οι μαθητές σε μικρές ομάδες, με την υποστήριξη των δασκάλων τους και των ειδικών από την Európa Konzorcium Nonprofit Kft ., θα επινοήσουν λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις. Συμμετέχοντας σε φιλικό ανταγωνισμό και χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα, οι ομάδες μαθητών μπορούν να ενισχύσουν τις πράσινες δεξιότητές τους με παιχνιδιάρικο αλλά πρακτικό τρόπο.

Οι μαθητές ΕΕΚ και από τα τρία συμμετέχοντα σχολεία θα προετοιμάσουν ένα πλήρες σχέδιο για τη συλλογή και χρήση του βρόχινου νερού για τα δικά τους σχολεία και θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους ενώπιον μιας επαγγελματικής κριτικής επιτροπής.

Χρονικό πλαίσιο: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης: Η πρώτη πρόκληση του διαγωνισμού Green Collider προέρχεται από την Hidrofilt Ltd. Κατά την επίσκεψη στο εργοστάσιο στην Hidrofilt Ltd., θα παρουσιαστούν διάφορα προϊόντα τεχνολογίας νερού και οι διαδικασίες παραγωγής τους. Η εταιρεία επίσης συλλέγει και χρησιμοποιεί το νερό της βροχής, παρέχοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτές τις μεθόδους και να συλλέξουν ιδέες από τις λύσεις που χρησιμοποιούνται. Εκτός από την επίσκεψη στο εργοστάσιο, οι μαθητές θα αποκτήσουν περαιτέρω πολύτιμες πληροφορίες μέσω μιας παρουσίασης στην τάξη.

Η εργασία: Αναπτύξτε και παρουσιάστε ένα πακέτο πρότασης για την αξιοποίηση του βρόχινου νερού στο σχολείο σας!

Καλωσορίζουμε λύσεις για τη συγκράτηση και συλλογή του νερού της βροχής, καθώς και δημιουργικές ιδέες για τη χρήση του νερού. Ενώ η ακρίβεια και η λεπτομέρεια σε επίπεδο τεχνικής τεκμηρίωσης δεν είναι υποχρεωτικές, είναι πλεονεκτικό εάν οι μαθητές μπορούν να υποστηρίξουν τις προτάσεις τους με διάφορους υπολογισμούς.

Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο:
 1. Το επεξεργασμένο πακέτο προτάσεων θα πρέπει να παρουσιαστεί προφορικά την τελευταία ημέρα του διαγωνισμού, στις 12 Δεκεμβρίου 2023, στις 14:00. Για την παρουσίαση, συνιστάται η χρήση MS PowerPoint, Prezi ή οποιασδήποτε άλλης ελεύθερα επιλεγμένης τεχνικής παρουσίασης.
 2. Οι μαθητές θα προχωρήσουν στις πράσινες ικανότητες.
 3. Τα σχολεία θα λάβουν χρηματοδότηση από την Hidrofilt Ltd. για να εφαρμόσουν (εν μέρει) τις προτεινόμενες μεθόδους συγκράτησης, συλλογής και χρήσης ομβρίων υδάτων.

 

Τίτλος της πρόκλησης: Κυκλική οικονομία στο σπίτι
Θέμα/Κλάδος: Κυκλική οικονομία, μείωση απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση, αλλαγή συμπεριφοράς καταναλωτή
Συνεργάτης Οργανισμός Europa Consortium
Συμμετέχουσα Σχολή & Εταιρεία ΕΕΚ ΜΜΕ: Gerian-Tech Ltd.

Σχολές ΕΕΚ: Zsigmondy, Thury και Cserhati (και τα 3 σχολεία ΕΕΚ της Nagykanizsa )

Κύριος στόχος: Οι εκπαιδευτικοί που συνδέονται και με τις τρεις σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών από την Hidrofilt Ltd., την Gerián -Tech Bt. και την Európa Konzorcium Nonprofit Kft ., αναπτύσσουν ένα πακέτο προκλήσεων και εργασιών που απαιτεί την εφαρμογή πράσινων ικανοτήτων. Οι μαθητές σε μικρές ομάδες, με την υποστήριξη των δασκάλων τους και των ειδικών από την Európa Konzorcium Nonprofit Kft ., θα επινοήσουν λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις. Συμμετέχοντας σε φιλικό ανταγωνισμό και χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα, οι ομάδες μαθητών μπορούν να ενισχύσουν τις πράσινες δεξιότητές τους με παιχνιδιάρικο αλλά πρακτικό τρόπο.

Οι μαθητές ΕΕΚ και από τα τρία συμμετέχοντα σχολεία θα προετοιμάσουν προσωπικά σχέδια δράσης για κυκλικά σπίτια. Οι προτάσεις τους θα παρουσιαστούν ενώπιον επαγγελματικής κριτικής επιτροπής.

Χρονικό πλαίσιο: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023
Περιγραφή της ιδέας της πρόκλησης: Η δεύτερη πρόκληση του διαγωνισμού Green Collider προέρχεται από την Gerián -Tech Ltd. Αυτή η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, χρησιμοποιώντας διάφορα κράματα μετάλλων, μερικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα μεταλλικά απόβλητα.

Πέρα από τις εταιρείες που παράγουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, τα άτομα και τα νοικοκυριά μπορούν επίσης να προσπαθήσουν να παράγουν λιγότερα απόβλητα και να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζουν και χρησιμοποιούν ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Σε μια παρουσίαση στην τάξη, οι μαθητές θα αποκτήσουν περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κυκλική οικονομία και τον αντίκτυπό της στις ατομικές ζωές.

Η εργασία: Κυκλική οικονομία στο σπίτι

Οι ομάδες μαθητών αναπτύσσουν, συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν καταναλωτικές συνήθειες και συμπεριφορές που βοηθούν στη μετάβαση των ατομικών ζωών και των σπιτιών σε έναν τρόπο ζωής σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Από το φαγητό μέχρι την ένδυση, τη μεταφορά στη διαχείριση του σπιτιού, τη μάθηση, την ψυχαγωγία, την εργασία – το θέμα αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Αναμένουμε απλές μεθόδους και δημιουργικές ιδέες από εσάς για το πώς να κάνετε τα σπίτια και τις ατομικές ζωές πιο βιώσιμες.

Αποτέλεσμα/Επιθυμητό αντίκτυπο:
 1. Οι ιδέες θα πρέπει να παρουσιαστούν προφορικά την τελευταία ημέρα του διαγωνισμού, στις 12 Δεκεμβρίου 2023, στις 14:00. Για την παρουσίαση, συνιστάται η χρήση MS PowerPoint, Prezi ή οποιασδήποτε άλλης ελεύθερα επιλεγμένης τεχνικής παρουσίασης.
 2. Οι μαθητές θα προχωρήσουν στις πράσινες ικανότητες.
 3. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσαρμόσουν νέες καταναλωτικές συνήθειες.