A PROJEKTRŐL

Image by Freepik

A zöld kompetenciák fejlesztése vált és lesz a belátható jövőben is a kulcs a hozzáadott érték fenntartásához a fenntartható gazdaságban, amelyet az EU igyekszik létrehozni. Egyértelművé vált, hogy a szakképzésnek és a vállalkozásoknak egyaránt alkalmazkodniuk kell a jövő bizonytalanságaihoz, és ezzel egyidejűleg hozzá kell járulniuk a fenntartható társadalomhoz.

A zöld készségek egyre nagyobb jelentőséget kapnak ezekben a kiszámíthatatlan időkben, amikor a fenntarthatóbb működés és működés iránti igények egyre sürgetőbbek és változóak, és ez az oktatás világára is áttevődik, ha nem még természetesebben a szakképzés világára, amely az iparhoz legszorosabban kapcsolódó oktatási ágazat.

A zöld készségek és a fenntartható gazdaság megkövetelik a magas értékű, magas színvonalú készségek fejlesztését a szakképzési és kkv-szektoron belül. Az agilis gondolkodásmód és a változásra való készség minden eddiginél fontosabb a fenntartható és zöld gazdaság irányába történő változás elősegítése és lehetővé tétele szempontjából.

Az oktatási és gazdasági ágazat döntéshozóinak környezeti és éghajlat-változási kihívásokkal kapcsolatos tudatosságának növelése kulcsfontosságú a magatartás megváltoztatásához és a meglévő tantervek zöldebbé tétele felé történő elmozduláshoz, ami új zöld kompetenciák kialakítását és fejlesztését eredményezi.

A Green Collider projekt és partnerség 2022 és 2024 között dolgozik ezeken a témákon.

CÉLOK

Image by Freepik

A Green Collider projekt fő célja, hogy feltárja és elősegítse az európai szakképzési szolgáltatók és kkv-k felkészültségét az európai Green Deal által előirányzott változások és intézkedések bevezetésére.

A fő célkitűzések a következők:

  • felhívni a figyelmet az európai Green Deal által hozott változások bevezetésének fontosságára mind a szakképzésben, mind az üzleti szektorban;
  • a szakképzésben és az üzleti szektorban (különös tekintettel a kkv-kra) a változásra való felkészültség szintjének növelése;
  • a munkaerő-piaci igények és a szakképzési programok közötti szakadék áthidalásához való hozzájárulás a fenntartható gondolkodás és a körforgásos gazdaság területén a szakképzési szolgáltatók és az üzleti szektor közötti együttműködés kialakításával és további erősítésével;
  • a transznacionális tudás és know-how cseréjének és a tudás közös létrehozásának elősegítése;
  • a szakképzési szakemberek és a vállalati mentorok képzésére szolgáló innovatív eszközök és gyakorlatok kidolgozásával a fenntartható gondolkodás megvalósítása, valamint ennek következtében a szakképzésben részt vevő tanulók felkészítése a munkaerőpiac jövőbeli igényeire, azaz a szakképzési programjuk befejezése után a versenyelőnyhöz szükséges készségek biztosítása;
  • fenntartható és átvehető eszközök kidolgozása a fenntartható gondolkodás megvalósításához és a zöld készségek fejlesztéséhez a formális és az in-formális szakképzésben egyaránt.

 

 

EREDMÉNYEK

Green Collider
mesterkurzus

A Green Collider mesterkurzus 4 személyre szabott modulból áll, amelyek a fenntartható gondolkodással és a zöld kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazzák, és 2023 februárjában négy rövid webináriumsorozattal gazdagodnak. A Green Collider mesterkurzus számos elemi ismeretet és gyakorlati felhasználási lehetőséget nyújt, hogy a szakoktatók és a tanulók a következő lépésben a kkv-k által biztosított valós, autentikus feladat megoldása során alkalmazhassák azokat.

VET-Business Green Cooperation Collider

VET-Business Green Cooperation Collider, egy koncepcionális keretrendszer, amely a szakképzés és az üzleti élet közötti együttműködés különböző módszereire terjed ki, mint például a valós munkakörnyezetből származó autentikus feladatkihívás és a kísérő önreflexiós eszköz egy online interaktív játék formájában, amely önállóan is használható. Ez a termék átfogó tapasztalatot kínál a szakoktatók és a tanulók számára a kkv-kkal való együttműködésben; támogatja őket abban, hogy maximalizálják a fenntartható gondolkodás bevezetésében rejlő lehetőségeket a tanulási környezetben, és ezáltal innovációt jelent a szakoktatás és -képzés területén.

Green Collider
szakpolitikai dokumentum

Összefoglalja a tervezett alulról felfelé irányuló szakpolitikai tanulási és döntéshozatali folyamatot, és két kulcsfontosságú kérdést vizsgál: a szakoktatók szerepét a zöld kompetenciák és a fenntartható gondolkodás fejlesztésében a szakképzés és a vállalkozások közötti együttműködés, valamint a szakmai gyakorlatok és a tanulószerződéses gyakorlati képzés révén, valamint azt, hogy a kompetenciaorientált tantervek elterjedése és a fenntartható gondolkodás és a zöld készségek használata a szakképzési ágazatban hogyan zárja le a készségszükségletek közötti szakadékot, és mi a szakképzés szerepe ebben a folyamatban; a szakoktatók és a tanulók képessé tétele arra, hogy a szakpolitikai intézkedések révén magabiztosan vezessék be a fenntartható gondolkodást az oktatási környezetbe.

PARTNERSÉG

created with mapchart.net

Erythrou Stavrou 28 & Karyotaki,
22131, Tripolis
Görögország
www.uop.gr

A Peloponnészoszi Egyetem 2000-ben alakult, a görögországi Tripoliban található, és 9 iskolából és 22 egyetemi tanszékből áll. A hallgatói létszáma megközelítőleg 25 000 fő. A képzés minden ciklusában kínál tanulmányokat: alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, valamint egész életen át tartó tanulás és szakmai képzési tevékenységek. A Peloponnészoszi Egyetem létrehozásának és működésének célja az oktatás, a kutatás és az általános növekedés előmozdítása a görög régióban, a tanulmányi tartalom, a kutatás és az oktatás magas minőségi színvonalával, összhangban a modern egyetemmel szemben támasztott nemzeti, európai és nemzetközi szintű követelményekkel. A Peloponnészoszi Egyetem jelentős kutatási tevékenységet folytat, mintegy 250 folyamatban lévő versenyképes kutatási projekttel (főként nemzetközi és nemzeti finanszírozású projektek), mint például a Horizont 2020, az Erasmus+, az Interreg, a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret programjai és sok más.

Dimiceva 13
1504 Ljubljana
Szlovénia
www.gzs.si

A Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara (CCIS) független, nonprofit, nem kormányzati gazdasági szervezet, amely a tagok (több mint 7000 tagvállalat) érdekeit képviseli. Közel 170 éves hagyományával Szlovénia legbefolyásosabb üzleti szervezete. A CCIS tagvállalatai Szlovénia minden ágazatából és régiójából származnak. A CCIS 26 iparági szövetséget egyesít, amelyek Szlovénia minden fontos ipari ágazatát képviselik. A CCIS-nek 13 regionális irodája van Szlovéniában. A CCIS munkatársai az ágazatok és témák széles skáláján nyújtanak know-how-t, készségeket és ismereteket. A CCIS reprezentatív kereskedelmi kamarai státusszal rendelkezik, és a kormány partnere a jogszabályok és politikai stratégiák előkészítésében. A CCIS számos kormányzati szerv, tanács és bizottság tagja, és az oktatás és a tanulás különböző területein nyújt know-how-t és szakértelmet.

Raval de Sant Pere, 1, entresuelo 43201 Reus, Tarragona
Spanyolország
www.domspain.eu

A DomSpain (DS Formacio) nemzeti és nemzetközi szinten tevékenykedő képzési és tanácsadó cég. Különféle szolgáltatásokat nyújt a spanyolországi köz- és magánszektor számára, és aktívan részt vesz a nemzetközi programokban a külföldi partnerek kiépített hálózatán keresztül. A DomSpain elkötelezett az EU készségfejlesztési paktuma mellett. A tanfolyamokat és képzéseket saját telephelyünkön, valamint Tarragona tartományban 6 civil központban és 5 általános és középiskolában tartjuk. 40 oktatót foglalkoztatunk, és minden tanévben körülbelül 1400 diákunk van. A DomSpain tagja a Nemzetközi E-Learning Szövetségnek, az e-learning szakemberek, kutatók és diákok nemzetközi hálózatának. Emellett a kisvállalkozások és szervezetek kapacitásépítésére, valamint az önkéntességre, a társadalmi kérdésekkel kapcsolatos munkára és a közösség minden tagjának - beleértve a munkáltatókat és a kormányzati tisztviselőket is - minden tevékenységbe való bevonására összpontosít.

Via Pietra Pinta, 31 Cori, Latina
Olaszország
www.tasteroots.bio

A Taste Roots Szövetkezet egy 2017 júliusában alapított start-up vállalkozás, amely elsősorban digitális vidékfejlesztésre és különböző vállalkozások számára turisztikai márkaépítési tevékenységek létrehozására összpontosít. Munkaterülete Latina megye, Róma déli részén található. A Taste Roots az alapító tagok által az üzletfejlesztés, a digitális kommunikáció, a projektmenedzsment és a képzés terén szerzett tapasztalatok egyesítésével jött létre. Ezeket a tapasztalatokat az ifjúsági és felnőttképzés/oktatás, valamint az európai projektek irányítása (front desk, pénzgyűjtés, projektkommunikáció, eredmények átadása stb.) területén szabadúszóként végzett tevékenységek/projektek során gyűjtötték össze. A Taste Roots jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a zöld gazdaság területén, mivel jelenleg egy webes alkalmazás-szolgáltatást fejleszt az üzleti menedzsment folyamatok ökofenntarthatóságának értékelésére, amely alapvetően az energiafogyasztás, a személyzet képzése, az üzleti stratégiák, a technológia használata, az automatizálási folyamatok stb. különböző szempontjait és aspektusait értékeli.

Geidorfplatz 2
8010 Graz
Ausztria
www.auxilium.co.at

Az Auxilium egy nonprofit kutatási és fejlesztési egyesület, amelynek székhelye Grazban (Ausztria) található, és amelynek fő célja az európai szervezetek és intézmények közötti kulturális és oktatási csere javítása. Az Auxilium 2004 óta számos együttműködési és csereprojektben és stratégiai partnerségben vett részt az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a társadalomtudományok területén, hogy támogassa az egyesület fő célkitűzéseit. Ennek alapján az Auxilium széleskörű tapasztalatot gyűjtött és szakértelmet fejlesztett ki a transznacionális európai együttműködési projektek tervezése és megvalósítása terén. Az Auxilium több mint 45 európai együttműködési projektben vett részt különböző finanszírozási programokban, elsősorban pedagógiai fejlesztéssel és projektminőség-menedzsmenttel foglalkozott.

 

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka
Szlovénia
www.scsl.si

A Šolski központ Škofja Loka (Škofja Loka Iskolaközpont) Szlovénia északnyugati részén, a Gorenjska régióban található. Ez egy állami és nonprofit oktatási szervezet. Iskolaközpontunk hagyománya 1889-re nyúlik vissza, amikor is Škofja Lokában kézművesek iskolája alakult. A központon belül három független iskola működik, amelyek különböző műszaki területeken és különböző szakmai szinteken nyújtanak oktatást és képzést diákoknak és felnőtteknek egyaránt. A Škofja Loka Iskolaközpontnak négy szervezeti egysége van: a Gépipari Szakközépiskola, a Faipari Szakközépiskola, a Szakiskola és a Gazdasági Oktatási Központ.

Csengery u. 9.,H-8800 Nagykanizsa Magyarország
www.europaconsortium.eu

Az Europa Consortium egy olyan nem kormányzati szervezet, amely aktívan támogatja régióját a szociális innováció, az ifjúság, az oktatás, a természet- és környezetvédelem, a turizmus és a regionális fejlesztés területén megvalósuló projektekkel. Munkatársai nagy tapasztalattal rendelkeznek az EU által finanszírozott projektek irányításában. A szervezet projektmenedzsment-szolgáltatásokat nyújt a projektek teljes életciklusa során, házon belüli és kiscsoportos képzéseket, valamint coaching megoldásokat kínál a projektfejlesztéshez és -menedzsmenthez. A szervezet kiépített hálózattal rendelkezik a helyi, regionális és országos döntéshozókkal és más érdekelt felekkel. Szakértői részt vesznek a regionális és területi tervezési tevékenységekben is. Az Europa Consortium képes nagyszámú szakembert hatékonyan megszólítani és a különböző kezdeményezésekkel kapcsolatos információkat terjeszteni.

HÍREK

Kattintson a PDF letöltéséhez

Kattintson a PDF letöltéséhez

Kattintson a PDF letöltéséhez

Kattintson a PDF letöltéséhez